As. zondag: RadioDoc over Rottumerplaat

Op zondag 18 september om 21:00 uur wordt op NPO Radio 1 een documentaire uitgezonden over een onderzoekstocht naar Rottumerplaat van Erfgoedpartners Groningen, St. Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer en enkele biologen.

Het zijn de plekken waar je niet komen mag die een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. Rottumerplaat is van alle Waddeneilanden het minst toegankelijk vanwege de gevoeligheid voor verstoring van trekvogels en zeehonden. Dat weet je als vaste volger van dit weblog natuurlijk. Bij uitzondering mocht afgelopen winter een klein gezelschap een halve dag onderzoek doen naar de ontstaansgeschiedenis van ‘plaat’. Voor de duur van één laag tij mochten de wetenschappers, onder mijn strikte leiding, op het strand een grondboring verrichten. Radiomaker en schrijver van een boek over de Wadden, Mathijs Deen, was erbij, en maakte een mooie reportage.

Uitzending RadioDoc: Zondag 18 september van 21 tot 22.00 uur op NPO Radio 1
Website: www.2doc.nl/radiodoc

Boswachter Jaap Kloosterhuis

Geplaatst in Beheer, Rottumerplaat, Vrouger | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Update: Expeditie Rottumeroog 2016 volgeboekt

Het ging hard, héél hard dit jaar. De 23 ‘Expedities Rottumeroog’ zijn net na aanvang van het seizoen ook echt volgeboekt. Nou ja, op één plekje na dan. Voor de snelle solitaire beslisser was er nog een vrije plaats op zondag 2 oktober. Maar die is vandaag, 10 augustus, ook gereserveerd. Voor de ‘onbewoonde-eiland-liefhebbers’ die net te laat waren met beslissen: volgend jaar weer een kans. Houd dit weblog of de website van Staatsbosbeheer goed in de gaten in de maand maart, dan publiceren we de expedities van augustus, september en oktober 2017.

Waarom expedities in nazomer?
Staatsbosbeheer laat graag iedereen genieten van de Wadden, maar vanwege de gevoeligheid voor verstoring van trekvogels en zeehonden zijn Rottumeroog en Rottumerplaat voor publiek afgesloten volgens art. 20 van de Natuurbeschermingswet. De ca. 25 groepsexpedities van Staatsbosbeheer vinden plaats buiten het broedseizoen (ná 1 augustus). We bezoeken Rottumeroog tijdens laag water, om de hoogwatervluchtplaatsen van vogels niet te verstoren. Rottumerplaat is helemaal gesloten voor bezoek.

Staatsbosbeheer-gids Emo Klunder vertelt waar tot februari 2014 de vogelwachterswoning stond

Staatsbosbeheer-gids Emo Klunder vertelt waar tot febr 2014 de vogelwachterswoning stond

Naast de expedities van Staatsbosbeheer zijn er nog enkele mogelijkheden om in de nazomer een bezoek aan Rottumeroog of het wad er omheen te brengen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders met wie Staatsbosbeheer afspraken heeft gemaakt:

  • Bruine vloot “Groene Eenvoud”, 3-daagse zeilreis Rottumeroog: http://www.degroeneeenvoud.nl Gidsen: vogelwachters Rottumerplaat Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer
  • Bruine vloot “Bruinvisch”, 3-daagse zeilreis Rottumeroog: http://www.bruinvisch.com. Gids: Peter Venema

Een andere optie is om mee te gaan met een wadlooptocht tot nét voor het afgesloten gebied bv via Wadloopcentrum Pieterburen, of meevaren met de Vroegevogeltocht van de Waddenvereniging op 18 september as.

Boswachter en gids Jaap Kloosterhuis

Geplaatst in Excursies, Rottumeroog | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Over een oude lepelaar, wolken steltlopers en de strijd om de nestkast

Bart en Doortje bloggen in de 10e vogelwachtersupdate van dit seizoen vanaf Rottumerplaat:

“Vanuit onze woonkamer in het vogelwachtershuis hebben we zicht op een oude witte krakkemikkige nestkast waar nu al voor het tweede jaar een witte kwikstaart in broedt. Meerdere paartjes witte kwikstaarten broeden hier op het eiland, en niet alleen rond de behuizing. Ze scharrelen veel rond in het vloedmerk, waar van alles te vinden is. Ik heb een zwak voor deze bedrijvige ‘akkermannetjes’. Wellicht omdat ze ook in ons onderzoekskamp in Noord-Siberië broedden in de nestkasten die we daar voor sneeuwgorzen hadden opgehangen. Het was soms een pittige strijd tussen de sneeuwgorzen en witte kwikstaarten om het bezit van een nestkast. Hier op Rottumerplaat had dit voorjaar een paartje spreeuwen ook belangstelling voor de witte kast, maar uiteindelijk wonnen de kwikstaarten, en namen op 20 april hun intrek in dit nestkastje. Op 10 juni waren wij weer terug op het eiland en zagen hoe ze af en aan vlogen met voer. Op 11 juni vlogen hun eerste jongen uit. Enkele dagen voerden ze hun jongen nog buiten de kast, maar toen begonnen ze aan een tweede broedsel. Op 23 juni lag er al weer een ei.

Drie jonge witte kwikstaartjes

Drie jonge witte kwikstaartjes.

Ongenode gast
Op 17 juli s’avonds om half acht zag ik één van de ouders met voer naar de witte kast komen, maar die deinsde terug. Ook de partner die even later met voer kwam durfde de kast niet in. Op 10 juli had ik vijf kleine kuikentjes in die kast gezien. En de afgelopen dagen vlogen de beide ouders af en aan met voer voor hun kroost. Wat was er aan de hand?

Witte kwikstaart in witte oude kast.

Witte kwikstaart in witte oude kast.

Ineens keek de kop van een spreeuw uit het vlieggat. Wat deed die daar nou? Ik ging kijken, en de spreeuw vloog onmiddellijk weg toen ik de kast naderde. In de kast zaten in de nestkom drie al vrij grote kuikens en vooraan lag een kuikentje dat al een tijdje dood was. Die heb ik uit de kast gehaald. Ik was nauwelijks weg of de spreeuw landde weer op de kast. Het was een nog jonge spreeuw. Daarvan zijn er nu erg veel naar het eiland gekomen. De spreeuw keek even om zich heen en dook snel de kast in. Wat deed hij daar? Een veilige schuilplaats zoeken voor de nacht? “Dat gaat niet goed”, schoot door me heen. De kwikstaartouders waren kennelijk bang voor zo’n spreeuw in hun nestkast en durfden daarom hun jongen niet te voeren. Misschien was dat ene dode jong daardoor wel van de honger gestorven. Ik weer naar buiten en de spreeuw hoorde me aankomen, want hij vloog meteen de kast uit. Tot vier keer toe bleef de spreeuw terugkeren, en joeg ik hem weer weg. Daarna bleef hij weg, maar ook de oude kwikstaarten vertoonden zich niet meer. De volgende dag voerden ze gelukkig gewoon weer hun jongen, en op 24 juli zijn de drie jongen uitgevlogen.

Geslaagd broedseizoen voor de lepelaars!
De kolonie lepelaars op Rottumerplaat breidt zich nog steeds uit. Na een laatste controle op 26 juli bleken er in totaal 69 nesten door lepelaars te zijn gemaakt. In een laat nest lag nog 1 ei en een pas uit het ei gekomen jong, terwijl er al volop jonge lepelaars rondvlogen. Lepelaars hebben een breed broedseizoen. Voor het eerst zijn dit jaar ook op Rottumerplaat door een ringploeg van de Werkgroep lepelaar o.l.v. oud-Staatsbosbeheerder Harry Horn jonge lepelaars van kleurringen voorzien, en wel op 30 mei (zie weblog 7) toen er 26 kuikens werden geringd. Op 22 juli zijn ook nog enkele van de later geboren jongen geringd. Lees verder

Geplaatst in Beheer, Fauna, Rottumerplaat, Vogels, Vogelwachters | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Zeegras en strandbiet op Plaat

Ellen Pont en Ron Mes bloggen in de negende vogelwachtersupdate van 2016 vanaf Rottumerplaat: 

“Bart Ebbinge en Doortje Ebbinge-Dalmeijer, de vaste vogelwachters van Staatsbosbeheer op Rottumerplaat, gingen dit seizoen ook af en toe naar de vaste wal. Ron en Ellen mochten vanaf 27 juni gedurende twee weken hun werkzaamheden waarnemen. Dat werk betrof onder andere het baby-spreekuur bij de meeuwen (zie vorig blog). Voor het spreekuur zat het weer niet altijd mee: het regende nogal eens. De kuikens zitten goed verstopt in het helmgras. Uit hun schuilplek gehaald zijn ze kwetsbaar voor de nattigheid, wat hun gezondheid niet ten goede komt. Bij nat weer wordt er dus geen babyspreekuur gehouden. De keren dat het meeuwenconsultatiebureau wel open was, constateerden we dat de aanwezige kuikens goed in gewicht toenamen.

Zeegras breidt zich uit
In vorige jaren werd op het wad pal onder Rottumerplaat een groeiplaats ontdekt van klein én groot zeegras. Dit jaar bleken de zeegrassen zich flink uitgebreid te hebben. Oude locaties van klein zeegras waren dichter bezet en we hebben vele nieuwe locaties ontdekt. Bijna alle locaties liggen op de modderige flank van de zogenaamde Slenk, de geul onder de Oostpunt. Het Klein zeegras groeit met worstelstokken in het wad en vormt zo kleine ‘plakkaten’ van 0,4 – 1,5 meter doorsnede. De uitbreidingen geven goede hoop voor het herstel van het zeegras in de Waddenzee. Vooral rotganzen zijn dol op zeegras. Het is leuk dat juist Bart (auteur van “De Rotgans”) en Doortje de terugkeer van het zeegras met ons samen hebben ontdekt.

Zeegras voor Rottumerplaat.

Klein zeegras voor Rottumerplaat.

Ten noorden van de oude stuifdijk liggen de zogenaamde Rifduinen. Deze nieuwe spontane duinen zijn opgebouwd met zand dat van de Westduinen is weggeslagen. Volop dynamiek dus in dit deel van de Waddenzee. Erosie aan de westkant en aangroei aan de noordkant. In de nieuwe duinen hebben we onder andere strandbiet gevonden. Ook een mooie ontdekking!”

Strandbiet gevonden!

Strandbiet gevonden!

Vogelwachters Ron Mes en Ellen Pont

Geplaatst in Beheer, Dynamiek, Fauna, Rottumerplaat, Vogels, Vogelwachters | Tags: , , , , , , , , | 10 reacties

Babyspreekuur op Rottumerplaat

Bart en Doortje bloggen in de achtste vogelwachtersupdate van 2016 vanaf Rottumerplaat:

“Op 13 juni gingen Hans en Nelly naar de wal en namen wij de wacht weer van hen over. Wel even wennen na zeven weken. Het eiland was in de afgelopen weken veel groener geworden. Veel eidereenden zwommen al met grote kuikens rond, en slechts een enkele late eidereend zat nog te broeden.

Schoonmaakactie

Paraffine op het Noordzeestrand.

Paraffine op het Noordzeestrand.

In het voorgaande weblog werd al melding gemaakt van de grote hoeveelheden aangespoelde paraffine. Dat moest opgeruimd worden. Op het westelijke strand stonden twee tractoren geparkeerd, en op maandag 13 juni om 17:00 uur gingen twee schepen van Andre Borsch Duikservice (BDS) uit Harlingen voor anker in de Lauwers: de BDS Transporter en de BDS Surveyor.

Een ploeg van vijf man hervatte de werkzaamheden om de aangespoelde brokken paraffine bijeen te harken en af te voeren. Lees verder

Geplaatst in Beheer, Fauna, Rottumerplaat, Vogels, Vogelwachters | Tags: , , , , , , , | 3 reacties

Druk werk aan de wadden

Nelly en Hans bloggen in de zevende vogelwachtersupdate van 2016 vanaf Rottumerplaat:

“De afgelopen drie weken hebben wij de bekende vogelwachters Bart Ebbinge en Doortje Ebbinge-Dalmeijer vervangen. Ons verblijf op Plaat had dit keer een ander karakter dan de vorige keer, doordat we achtereenvolgend een viertal bezoeken kregen. Hierdoor hebben we dit keer minder het onbewoonde eilandgevoel gehad.

Vogelwachtershuis op Rottumerplaat, augustus 2014

Vogelwachtershuis op Rottumerplaat

Meteen al de eerste week kregen we twee installateurs te gast die de twee geisers hebben vervangen en de elektrische bedrading hebben gecontroleerd in de vogelwachterswoning. Voor hen was het een bijzondere ervaring om op het eiland te verblijven. Omdat er oorspronkelijk vier werknemers zouden komen, hadden we de hulp ingeroepen van Dries Olsthoorn en Anneke Bouman. Beide zijn in de jaren negentig de eerste betaalde vogelwachters op Rottumerplaat geweest. Dries is een geweldige kok en heeft de catering verzorgd. We zijn daardoor allemaal enkele kilo’s aangekomen. Dries en Anneke hebben ons ook geholpen met het meeuwenonderzoek wat al enkele jaren op verzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is al besproken in het  5e vogelwachtersblog van juni 2015. Lees verder

Geplaatst in Beheer, Fauna, Flora, Rottumerplaat, Vogels, Vogelwachters | Tags: , , , , , , , , , | 8 reacties

Doen wat moet, én wat kan

Sjoerd en Hella bloggen in de zesde vogelwachtersupdate vanaf Rottumerplaat:

“Alweer zo’n anderhalve week zijn wij de vogelwachters van Rottumerplaat, dus tijd voor een blog. Eén van ons is bioloog met vogelwachters-ervaring op de wadplaat Griend en op de Kreupel in het IJsselmeer, de ander bivakkeert voor het eerst op een onbewoond eiland. Samen doen we alles wat ‘moet’ (uitkijken of het eiland rustig blijft, vogels inventariseren voor de jaarlijkse monitoring) en wat ‘kan’ (genieten van rust en vogels). In de praktijk is er geen verschil tussen wat moet en wat kan, al na een dag leef je hier als vanzelf en in een eiland-tempo, met de dag en met het tij van de Waddenzee.

Rottumerplaat vanaf het wad.

Rottumerplaat vanaf het wad.

‘Middenin’ het broedseizoen

Eidereend broedt achter het vogelwachtershuis!

Eidereend broedt achter het vogelwachtershuis!

Je zou denken dat deze twee weken in mei ‘middenin’ het broedseizoen van alle vogels liggen. Als je het ruim ziet is dat zo – maar er is veel verschil tussen soorten. Zo waren er in de eerste helft van april al jonge grauwe gansjes: die eieren zijn vanaf begin maart gelegd! Daarna komen de lepelaars waarover in het vorige blog bericht is, en de eidereenden. Die zijn zelf ook weer variabel: vanaf de eerste dag dat wij hier waren zijn er jongen gezien, maar er zitten ook nog steeds veel eiders op het nest. Inclusief onze ‘huis-eidereend’: een vrouwtje heeft haar nest pal tegen de achterkant van het huis gelegd, ongetwijfeld de meest rustige en veilige plek van het eiland. Lees verder

Geplaatst in Beheer, Fauna, Flora, Rottumerplaat, Vogels, Vogelwachters | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie